Predmet: Franjevački svjetovni red u Đakovu – na znanje

FRANJEVAČKI SVJETOVNI RED

OSJEČKO BRATVSTVO SV. ANTUNA PADOVANSKOGA

OSIJEK, Trg V. Lisinskog 3

 

Broj 21 – 2003.

 

 

mons. MARIN SRAKIĆ,

biskup Đakovačko-srijemski

Strossmayerov trg 6

31400 Đakovo

 

Predmet: Franjevački svjetovni red u Đakovu – na znanje

 

Mir i dobro!

 

Osječko područje FSR–a sv. Antuna Padovanskoga održalo je skupštinu u ožujku 2002. godine u Samostanu Milosrdnih sestara sv. Križa u Đakovu, želeći upoznati karizmu sestara. Tada ste slavili sv. misu sa našim duhovnim asistentima i primili nacionalnog ministra br. Renata Matića i nacionalnog duhovnog asistenta fra Kornelija Šojata. Taj događaj potaknuo je neke vjernike koji se okupljaju u samostanskoj crkvi, i na poseban način štuju majku Tereziju Scherer, utemeljiteljicu Milosrdnih sestara sv. Križa, da bolje upoznaju franjevački poziv. Tako je nastala želja i potreba da zaživi Franjevački svjetovni red uz samostan Milosrdnih sestara sv. Križa.

Vi ste, oče biskupe, upoznati s tim djelom od. s. Karmele Dominković, koja vodi ovu grupu vjernika. Sestra je s tim upoznala đakovačkog župnika, te druge svećenike dekanata na koroni. Zahvalni smo Gospodinu da ste Vi, pastir ove Crkve i naš brat u FSR–u, u tome prepoznali Božje djelo. Svećenici su također primili ova događanja sa odobravanjem. Kao ministar Područnog vijeća upoznat sam sa nastojanjima s. Karmele Dominković i zahvaljujem Gospodinu za nju, što svojim radom približuje duh sv. Franje u našoj Crkvi. Pročitao sam neki dan da Sveti otac reče da i naše vrijeme treba sv. Franju Asiškog.

Ovim dopisom obavještavam Vas o nastanku franjevačke zajednice svjetovnjaka u Đakovu. Novicijat prve grupe započet će 16. lipnja 2003. godine, a mi ćemo, kao bratstvo, pokrenuti pravno osnivanje zajednice kada se za to steknu uvjeti.

Uz ovu obavijest šaljem Vam na znanje naše poticaje mjesnim bratstvima za posjet Svetoga oca našoj Crkvi i promicanje štovanja novih blaženika.

Zahvaljujem Vama na ljubavi prema nama franjevačkim svjetovnjacima i želim MIR I DOBRO!

 

 1. Vid Mato Batorović

ministar Područnog vijeća

 

Ilok, 18. veljače 2003.

 

Obavijest:

 1. Provincijalat Milosrdnih sestara sv. Križa, Đakovo
 2. s. Karmela Dominković, Đakovo
Predmet: Franjevački svjetovni red u Samostanu sestara sv. Križa u Đakovu – na znanje

FRANJEVAČKI SVJETOVNI RED

OSJEČKO BRATVSTVO SV. ANTUNA PADOVANSKOGA

OSIJEK, Trg V. Lisinskog 3

 

Broj 22 – 2003.

 

PROVINCIJALAT MILOSRDNIH SESTARA SV. KRIŽA

Kralja Tomislava 22

31400 Đakovo

 

Predmet: Franjevački svjetovni red u Samostanu

                sestara sv. Križa u Đakovu – na znanje

 

Mir i dobro!

 

Poštovana sestro!

 

Šaljem Vam naš dopis kojim smo obavijestili biskupa đakovačko-srijemskog mons. Marina Srakića o nastajanju zajednice franjevačkih svjetovnjaka uz Vaš samostan u Đakovu.

Zahvaljujem Vam što Vaše sestre žive franjevačku karizmu i oduševljavaju vjernike u Crkvi za franjevački poziv, koji neki ostvaruju u redovničkim zajednicama a drugi žive u svijetu kao franjevački svjetovnjaci.

Zahvalni smo Vam što omogućujete i pomažete djelovanje s. Karmele Dominković koja vodi štovatelje Vaše majke utemeljiteljice i odgaja ih za Crkvu u franjevačkom duhu.

Molim Vas i Vašu zajednicu da podržava ova nastojanja, a mi ćemo, kao Područno bratstvo, pomoći u svim aktivnostima nove zajednice, te u prikladno vrijeme i kanonski osnovati bratstvo uz Vaš samostan.

Zahvaljujemo na razumijevanju i  želimo MIR I DOBRO!

 

 1. Vid Mato Batorović

ministar Područnog vijeća

 

 

 

Ilok, 18. veljače 2003.

 

 

Obavijest: s. Karmela Dominković, Đakovo

Predmet: Odluka o pripuštanju zavjetovanju članova bratstva u nastajanju koji su primljeni u novicijat 15. lipnja 2003. godine

FRANJEVAČKI SVJETOVNI RED

OSJEČKO BRATVSTVO SV. ANTUNA PADOVANSKOGA

OSIJEK, Trg V. Lisinskog 3

 

Broj 64 – 2004.

 

BRATSVO FRANJEVAČKOGA SVJETOVNOG REDA U NASTAJANJU

PRI SAMOSTANU MILOSRNDIH SESTARA SV. KRIŽA

Kralja Tomislava 22

31400 Đakovo

 

Predmet: Odluka o pripuštanju zavjetovanju članova bratstva u nastajanju

                koji su primljeni u novicijat 15. lipnja 2003. godine

 

Mir i dobro!

Sestro Karmela!

 

Područno vijeće Osječkog područnog bratstva sv. Antuna Padovanskoga na sjednici održanoj u Samostanu sv. Antuna u Vinkovcima, 17. svibnja 2004. godine, pod točkom 3. i 4. raspravljalo je o pripremama za kanonsko osnivanje bratstva pri Samostanu Milosrdnih sestara sv. Križa u Đakovu i zavjetovanju braće i sestra koja su ušla u novicijat 15. lipnja 2003. godine, istaknuvši zalaganje s. Karmele Dominković i Družbe Milosrdnih sestara sv. Križa da oživi franjevački duh u Đakovu.

 

Područno vijeće je donijelo Odluku:

 1. Mogu se pripustiti svi novaci na zavjetovanje, po mišljenju duhovne asistentice i voditeljice poduke novaka s. Karmele Dominković, jer su za to pripravljeni kroz vrijeme kandidature i novicijata. Sestra Karmela Dominković priložit će ovoj odluci popis novaka koji su ustrajali do zavjetovanja.
 2. Zavjetovanju se mogu pripustiti i sestre koje zbog obiteljskih i zdravstvenih razloga nisu formalno primljene u novicijat, ali su kroz sve vrijeme i kandidature i novicijata aktivno sudjelovale u svojoj formaciji za franjevačke svjetovnjake. …

Neka se upišu u Matičnu knjigu bratstva u Đakovu, a u napomeni neka se navede broj ove odluke Područnog vijeća o izuzeću iz redovite procedure primanja u novicijat.

Dok Vam javljam Odluku Područnog vijeća pozdravljam svu braću i sestre novake FSR–a i radujem se punom zajedništvu s njima za koji dan kroz njihova obećanja da će biti svjedoci i nositelji Evanđelja u svijetu.

Vama pak, sestro Karmela, zahvaljujem u ime sve braće i sestara, franjevačkih svjetovnjaka što podnosite žegu dana u stvaranju franjevačke obitelji koja će djelovati među svjetovnjacima u središtu naše biskupije. Hvala Vama i Vašim sestrama na razumijevanju i svoj ljubavi i brizi za nas franjevačke svjetovnjake.

 

Br. Vid Mato Batorović

Ministar Područnog vijeća

 

Osijek, 18. svibnja 2004. godine

Predemt: Kanonsko osnivanje Mjesnog bratstva Franjevačkog svjetovnog reda u Samostanu Milosrdnih sestara sv. Križa u Đakovu

BISKUPIJA

ĐAKOVAČKA I SRIJEMSKA

BISKUPSKI ORDINARIJAT

HR – 31400 Đakovo, Strossmayerov trg 6

 

Telefoni: 00385 (0)31 802-200 i 813 – 270; Fax 00385 (0)31 812 -310

E-mail: biskupski – ordinarijat –djakovo@os.htnet.hr

Broj: 854/2004.

 

Predemt: Kanonsko osnivanje Mjesnog bratstva Franjevačkog svjetovnog reda u

               Samostanu Milosrdnih sestara sv. Križa u Đakovu

 

FRANJEVAČKI SVJETOVNI RED

OSJEČKO PODRUČJE SV. ANTUNA PADOVANSKOG

Trg Vatroslava Lisinskog 3

31000 Osijek – Tvrđa

 

Poštovani!

 

Potvrđujem primitak Vašega dopisa od 28. travnja 2004. broj: 52/ 2002. u kojem izvješćujete o ispunjenju uvjeta i molite dopuštenje za kanonsko osnivanje Mjesnog bratstva Franjevačkog svjetovnog reda u Samostanu Milosrdnih sestara sv. Križa u Đakovu, Kralja Tomislava 22.

Imajući u vidu sadržaj u dopisu i usmene obavijesti sa susreta u đakovu i drugdje, prema odredbi generalne konstitucije FSR – a čl. 46, u svezi s kan. 312 ZKP-a

 

                                              dopuštam kanonsko osnivanje

 

                    MJESNOG BRATSVA FRANJEVAČKOG SVJETOVNOG REDA U

                    SAMOSTANU MILOSRDNIH SESTARA SVETOGA KRIŽA U ĐAKOVU

 

Suglasan sam s prijedlogom da Mjesno bratstvo u Đakovu osnuje o. Lucije Jagec, provincijal Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda, u srijedu 16. lipnja 2004. godine kada će 40 novaka položiti zavjete.

Uzimam na znanje obavijest o imenovanju sestre sv. Križa Karmele Dominković za prvog duhovnog asistenta novoga Bratstva.

Moleći za novo Bratstvo Gospu Fatimsku i blagoslivljajući sve, pozdrav u Gospodinu i svako dobro!

 

 

Mons. Luka Strgar,                                                                Marin Srakić, biskup

kanonik – kancelar

 

 

Đakovo, 13. svibnja 2004.

 

O tome  obavijest:

 1. Bratstvo FSR – a Đakovo
 2. Bratstvo FSR – a Osijek
 3. Samostan sestara sv. Križa Đakovo
 4. RKT. župni ured – Đakovo 1
 5. Provincijalat OFM – Zagreb
Predmet. Kanonsko osnivanje Mjesnog bratstva Franjevačkog svjetovnog reda u Samostanu Milosrdnih sestara sv. Križa u Đakovu

HRVATSKA FRANJEVAČKA PROVINCIJA

SVETOG ĆIRILA I METODA

FRANJEVAČKI PROVINCIJALAT

HR – 10000 ZAGREB, Kaptol 9

Tel.: .. 385 1 48 14 172; Fax: .. 385 1 48 14 171;

E-mail:secprov@ofm.hr; www.ofm.hr

 

 Broj: 191/2004.

 Predmet. Kanonsko osnivanje Mjesnog bratstva

                 Franjevačkog svjetovnog reda u Samostanu

                 Milosrdnih sestara sv. Križa u Đakovu

 

                                                             DEKRET

 

                                         FRANJEVAČKI SVJETOVNI RED

                                         OSJEČKO PODRUČNO BRATSTVO

 1. ANTUNA PADOVANSKOG

                                         Trg Vatrsolava Lisinskog 3

                                         HR – 31000 Osijek – Tvrđa

 

 

               Na Molbu, br. 72 – 2004. od 2. lipnja 2004. godine, brata Vida Mate batorovića, ministra Područnog vijeća i fra Flavijana Šolca, predsjedatelja Konferencije podr. duh. asistenata, a uz prethodnu suglasnost dijecezanskog biskupa mons. dr. Marina Srakića, biskupa đakovačkog i srijemskog, broj: 854/2004. od 13. svibnja 2004. godine, pošto su se ispunili svi uvjeti potrebni za osnivanje novoga mjesnog bratstva FSR – a, na temelju odredbi Generalnih konstitucija FSR- a čl. 86, 1 a u svezi s kan. 312 ZKP – a

 

                                                            osnivam

 

                        MJESNO BRATSTVO FRANJEVAČKOG SVJETOVNOG REDA U

                           SAMOSTANU MILOSRDNIH SESTARA SVETOGA KRIŽA U

                                                              ĐAKOVU

 

Suglasan sam i drago mi je da će to bratstvo nositi ime po utemeljiteljici Milosrdnih sestara sv. Križa bl. M. M. Terezije Scherer.

Iskrena zahvalnost č. s. Karmeli Dominković, na njezinoj nesebičnoj ljubavi i zauzetosti u animiranju novoga bratstva. Drago mi je da joj mogu povjeriti duhovnu asistenciju novoga bratstva.

Novom Bratstvu želim uspješan rad i obilje Božje milosti po zagovoru sv. Franje i sv. Klare, Asižana. Mir i dobro!

                                                                                     fra Lucije Jagec 

                                                                                      provincijalni ministar

Zagreb, 16. lipnja 2004. god.                 

O tome obavijest:

 1. Biskupski ordinarijat Đakovo
 2. Provincijalat milosrndih sestara sv. Križa Đakovo
 3. Franjevački svjetovni red – Osječko područno

    bratstvo sv. Antuna Padovanskog

 1. Mjesno bratstvo FSR Đakovo
 2. Č. s. Karmela Dominković, Đakovo
 3. Rkt. župni ured Đakovo 1
 4. Arhiv ovdje
Predmet: Imenovanje duhovne asistentice č. s. Karmele Dominković za Mjesno bratstvo FSR – a Bl. M. M. Terezije Scherer u Đakovu

HRVATSKA FRANJEVAČKA PROVINCIJA

SVETOG ĆIRILA I METODA

FRANJEVAČKI PROVINCIJALAT

HR – 10000 ZAGREB, Kaptol 9

Tel.: .. 385 1 48 14 172; Fax: .. 385 1 48 14 171;

E-mail:secprov@ofm.hr; www.ofm.hr

 

Broj: 192/2004.

 

Predmet: Imenovanje duhovne asistentice

               č. s. Karmele Dominković

               za Mjesno bratstvo FSR – a

              Bl. M. M. Terezije Scherer

              u Đakovu

 

                                              FRANJEVAČKI SVJETOVNI RED

                                              VIJEĆE OSJEČKOG PODRUČNOG BRATSTVA

 1. ANTUNA PADOVANSKOG

                                              Trg V. Lisinskog 3

                                               HR – 31ooo Osijek – Tvrđa

 

                         Ovime imenujem duhovnom asistenticom Mjesnoga bratstva FSR – a, Đakovo, po odredbi Generalnih konstitucija FSR – a, čl. 91, 3 i Statuta za duhovnu i pastoralnu asistenciju FSR – a, čl. 15. časnu sestru Karmelu Dominković, Družbe Milosrdnih sestara Sv. Križa u Đakovu.

                         Zahvaljujući poglavarima i časnoj sestri Karmeli na dosadašnjem zauzetom radu oko osnivanja novoga Bratstva, želim uspješan rad i daljnji napredak novoosnovanog Bratstva u širenju franjevačke karizme na slavu Božju i na dobro crkve po zagovoru sv. Franje i sv. Klare.

 

                                               Uz bratski pozdrav želim MIR I DOBRO!

 

                                                                                     fra Lucije Jagec

                                                                                     provincijalni ministar

Zagreb, 16. lipnja 2004. god.

 

 

O tome obavijest.

 1. Č. s. Karmela Dominković, Đakovo
 2. Mjesno bratstvo FSR – a Đakovo
 3. Provincijalat Milosrdnih sestara sv. Križa, Đakovo
 4. Osječko područno bratstvo FSR – a ,Osijek
 5. Arhiv ovdje