Hodočasnički dan u Đakovu

Od devetomjesečne pripreme na slavlje beatifikacije bl. M. M. Terezije, odnosno od 1994. godine u samostanskoj crkvi u Đakovu svakoga 16. u mjesecu se pod svečanom euharistijom okuplja prosječno 250 do 300 štovatelja bl. M. M. Terezije. Uz to ne mali broj pobožnika svoje velike i male potrebe u različitim teškoćama, kao i zahvale za uslišanja s povjerenjem izruča svojoj moćnoj zagovornici kroz Knjigu prošnji i zahvala. Na samostansku adresu pristižu iz bliza i daleka i pismena osobna svjedočanstva, preporuke i zahvale za primljena uslišanja.

 • Slavlje počinje molitvom krunice pola sata prije Sv. Mise
 • Mogućnost ispovijedi
 • Čitanje preporuka i zahvala iz Knjige prošnji i zahvala
 • Pobožnost bl. M. M. Tereziji Scherer
 • Animirano misno slavlje

U Jubilarnoj godini ( 2o12./13. ) o 125. obljetnici svete smrti bl. M. M. Terezije  poslije hodočasničke Sv. Mise uslijedio je  tematski susret vezan uz život i djelo  M. M Terezije, koji je prerastao u redovitost sa nazivom Mala školu života.

MALI PRAVILNIK
Opća načela

Članak 1.

Terezijin krug zauzima se za promicanje temeljnih ljudskih i kršćanskih vrijednosti na način kako je to činila bl. majka M. Terezija Scherer, nadahnuta franjevačkom karizmom, kao prva vrhovna poglavarica i najizvrsnija suradnica švicarskoga kapucina, o. Teodozija Florentinija, utemeljitelja Družbe Milosrdnih sestara sv. Križa.

Terezijin krug štovatelji su bl. majke M. Terezije koji se zajedno sa zajednicom Milo­srdnih sestara sv. Križa okupljaju oko lika i djela bl. majke M. Terezije, rođene 31. listo­pada 1825. godine u mjestu Meggenu u Švi­carskoj i umrle na glasu svetosti u Ingenbohlu 16. lipnja 1888. godine. Papa Ivan Pavao II. proglasio ju je blaženom u Rimu 29. listopada 1995. godine.
Štovatelji, po uzoru na ovu veliku ženu kršćanske djelotvorne ljubavi, traže i pronalaze odgovore na potrebe ljudi u svojoj sredini.
Terezijin krug okuplja štovatelje bl. majke M. Terezije iz Đakova i okolice, pojedince i skupine iz udaljenijih župskih zajednica koji, utječući se njezinu moćnom zagovoru, postižu utjehu i pomoć u svojim potrebama, napose uz Hodočasnički dan, svakoga 16. u mjesecu, na euharistijskom slavlju.

Članak 2.

Molitveni program Hodočasničkoga dana počinje molitvom Gospine krunice, pola sata prije večernje svete mise, zatim slijedi čitanje nakana iz Knjige prošnji i zahvala, a potom se nastavlja sa svetom misom, nakon koje slijedi tematski susret sa štovateljima.
Voditeljica Terezijina kruga članica je za­jednice Milosrdnih sestra sv. Križa koja se, uz ostali program, zauzima i za promicanje Moli­tvenoga veza.

Terezijin krug otvoren je svima koji traže du­hovnu pomoć i žele se izdići iz svakodnevne kršćanske osrednjosti, sudjelujući na Hodoča­sničkom danu ili tjednom susretu na Molitve­nom čitanju Božje Riječi (lectio divina), odno­sno na Oratoriju sv. Križa, godišnjim duhov­nim vježbama, Danu tišine ili osobnom razgo­voru s voditeljicom.

Molitveni vez

Članak 4.

Molitveni vez Terezijina kruga djeluje od 2001. godine uz samostan Milosrdnih sestara sv. Križa u Đakovu, gdje je od 1868. godine sve do danas i sjedište Hrvatske provincije.

Članak 5.

Štovateljem bl. majke M. Terezije i sudio­nikom Molitvenoga veza može se smatrati onaj krštenik koji: 1. osim nedjelje i blagdana često slavi sv. misu, napose 16. u mjesecu; 2. po uzoru na prve kršćane unosi u svoj život riječi Svetoga pisma i petkom se sjeća Isusove muke i smrti na križu; 3. razvija osjetljivost za pot­rebe bližnjih i pomaže ljudima u potrebi; 4. promiče temeljne ljudske i kršćanske vrijed­nosti u svojoj obitelji i zauzima se za dostojan­stvo svake osobe od prirodnoga začeća do pri­rodne smrti; 5. moli rado krunicu za nova i postojeća duhovna zvanja i na taj način sudje­luje u sveopćem poslanju Crkve.

Članak 6.

Svaki član Molitvenoga veza može dobiti pristupnicu koja sadrži osobne podatke i krš­ćanske vrijednosti koje promiče Molitveni vez.

Članak 7.

Pristupnica se izdaje nakon prijave vodite­ljici, te nakon upoznavanja sadržaja programa i sudjelovanja u njemu najmanje 6 mjeseci.
Prilikom popunjavanja pristupnice mogu se označiti samo one točke koje je član spreman revno izvršavati. Ukoliko član iz bilo kojih razloga nije u mogućnosti preuzeto obavljati, to ga ne obvezuje pod grijeh i ne mora to ispo­vijedati.

Članak 9.

Svi članovi Molitvenoga veza obnavljaju jednom godišnje svoje članstvo (u terminu između 16. rujna i 16. listopada) kako bi se imao uvidu stanje članstva kao i u ispunjava­nje dragovoljno preuzete obveze prilikom po­punjavanja pristupnice.

Članak 10.

Član ima udjela u svim duhovnim dobrima Molitvenoga veza, kao i redovničke zajednice, ali je dužan svojim primjerom svjedočiti krš­ćanske vrjednote, biti prepoznatljiv svojim vladanjem, odijevanjem i nastojanjem oko dosljednoga kršćanskog življenja u svojoj sva- kodnevici, kako u obitelji tako i na radnom mjestu.

Članak 11.

Član je dužan njegovati kontakt s voditelji­com.

Članak 12.

U koliko se član ne pridržava navedenoga, voditeljica ima dužnost potaknuti ga na novi početak.

Druga tijela i odbori

Članak 13.

Unutar Terezijina kruga djeluju pojedina ti­jela i grupe koje obavljaju poslove na dobrobit svih. To su prvenstveno Mjesno bratstvo Fra­njevačkoga svjetovnog reda bl. majke M. Te­rezije Scherer, koje je trajno otvoreno prihva­

ćanju novih članova; Trajno otvorena humani­tarna akcija Među nama siromah siromahu, Molitvene zajednice izvan Đakova i koordina­cijski odbor Molitvenoga veza.

Članak 14.

Za ostvarivanje ciljeva Molitvenoga veza i ispunjavanja programom zadanih zadataka nadležna je voditeljica i koordinacijski odbor. Voditeljica saziva odbor i potvrđuje izbor nje­govih članova, te predsjeda savjetovanju. Od­bor se sastaje povremeno, prema dogovoru.

Članak 15.

Za donošenje odluka u važnim pitanjima djelovanja Terezijina kruga, odnosno Molitve­noga veza Provincijalno vodstvo Milosrdnih sestara sv. Križa imenuje, uz voditeljicu, još nekoliko članica samostanske zajednice.
Nebeska zaštitnica Terezijina kruga i Moli­tvenoga veza jest bl. majka M. Terezija Sche­rer, čiji se blagdan slavi 16. lipnja.

Hvala što ćete se uključiti i za informacije nazvati:

Tel. 031 801 261

U Đakovu 16. kolovoza 2012. godine

Uz Godinu vjere  i 125. obljetnicu svete smrti bl. majke M. Terezije Scherer

Izdaje:  Terezijin krug, Đakovo,

             Kralja Tomislava 27

             Odgovara: s. Karmela Dominković

 

Hodočasnički dan bl. majci M. Tereziji Scherer u đakovačkoj katedrali

 

 

U katedrali sv. Petra i Pavla u Đakovu hodočasnički dan bl. majci M. Tereziji Scherer, 16. studenoga 2021. godine, obilježen je sv. misom u 18 sati, koju je slavio vlč. Robert Erk, župni vikar. Dosad su se, već 26 godina otkako je majka M. Terezija proglašena blaženom, hodočasnici okupljali u samostanskoj crkvi Presv. Srca Isusova. Zbog epidemioloških mjera u vremenu pandemije uzrokovane širenjem koronavirusa, u dogovoru sa župnikom preč. Ivanom Lenićem, dogovoreno je da se ovo slavlje svakoga 16. mjesecu održava u katedrali, koja je ujedno i župna crkva.

Prije sv. mise s. Deodata Kočonda pozdravila je prisutne vjernike i pročitala dio nakana koje su upisali u Knjigu prošnji i zahvala: „Poštovani vjernici i dragi štovatelji blažene majke Marije Terezije Scherer! Radosni smo što nas je blažena majka M. Terezija dočekala u majci svih crkava ove Nadbiskupije, u đakovačkoj katedrali. Zahvalni smo Bogu i gospodinu župniku, preč. Ivanu Leniću, za velikodušnu spremnost da se sv. mise svakog 16. u mjesecu mogu od danas slaviti u ovom svetom prostoru, na nakane štovatelja bl. majke M. Terezije. I ovaj ćemo put pročitati neke od nakana, zahvala i prošnji koje ste vi i sestre u samostanu upisivali u Knjigu prošnji i zahvala.

 

 • Molim te za zagovor, blažena majko Terezijo: za Lukino zdravlje, za njegove projekte, za blagoslov u obitelji i na poslu, i za volju Božju u vezi slanja dokumenata. Moli za mene Boga da mu budem prijateljica onakva kakvom me želiš da mu pomognem u čemu želiš.
 • Molim te, Majko, za moju životnu situaciju – za poziv u ono zvanje za koje me je Bog odredio; za zdravlje, posao, članove obitelji, prijatelje, neprijatelje, za duhovna zvanja i materijalna dobra. Neka u svemu bude volja Božja.
 • Moli, Majko, da AIM kupi stan da joj novac ne nestane u nebitnom.
 • Majko, moli za Emiliju i njezin prelazak u muževljevu firmu, da bude sve dobro i blagoslovljeno, te da se poboljša i učvrsti njihov odnos. Čuvaj njihov sakramenat ženidbe.
 • Majko Terezijo, moli za moju djecu, za novo potomstvo i blagoslov mojoj snaji i kćerki. Moli i za pokoj duše moje Ljiljane.
 • Draga majko Terezijo,moli za mog unuka Davida i za njegovo zdravlje. Molim te i za cijelu moju obitelj. Hvala ti što nas zagovaraš kod Isusa.
 • Majko Terezijo, molim te za uspjeh u poslu. Blagoslovi mene i cijelu moju obitelj. Hvala.
 • Majko Terezijo, svojim zagovorom prati sve teško bolesne od Covida. Udijeli im sretan povratak među ukućane.
 • Majko Terezijo, hvala ti za 26 godina zagovora pred Gospodinom i za sve primljene milosti po tvome posredništvu. Preporučamo ti i nadalje potrebe naše Družbe, Provincije i svih tvojih štovatelja. Budi nam pratiteljica, zagovornica i pomoćnica. Hvala.
 • Majko, zagovaraj nam s. Imakulatu.
 • Moli za nas, majko da rastemo u svetosti i milosti.
 • Zagovaraj me, blažena majko Terezijo, da mi doktori pomognu. Hvala ti.“

 

Na koncu je s. Deodata pozvala sve prisutne da uključe svoje nakane u ovu sv. misu, kao i svoju zahvalnost majci M. Tereziji za njezinu prisutnost i djelovanje među nama, te za  blagoslov naših obitelji, Domovine, Crkve i svijeta. Na stoliću, kod izlaza iz katedrale, smještena je Knjiga prošnji i zahvala u koju štovatelji mogu upisati svoje nakane, prošnje i zahvale bl . majci Tereziji, na koje će se idućeg mjeseca slaviti sv. misa.

Nakon kratke molitve u tišini, počela je uobičajena pobožnost vapajem: Isuse, sine Davidov, smiluj nam se, po zagovoru majke Marije Terezije, usliši nas!

Vlč. Ivan Erk predvodio je pobožnost, te na početku sv. mise kratko progovorio o bl. majci M. Tereziji Scherer i posvijestio hodočasnicima koliko vjera u Božju pratnju i vjernost može dati snagu za daljnje korake.

Nakon sv. mise vjernici su se pomolili kod slike blažene majke M. Terezije izložene u prostoru ispred svetišta.