Kako postati član ?

Sveti Franjo Asiški (1182.-1226.) utemeljitelj Franjevačkoga reda je dugo tražio smisao svoga života. Konačno ga je i našao u Evanđelju. Zagledan u Učitelja iz Nazareta ušao je u velebni pothvat: sebe što više i dublje približiti Kristu. Prepoznao je i osjetio daje Krist Gospodin ušao u povijest čovječanstva i u povijest svakoga čovjeka u znaku jednostavnosti, siromaštva, križa i patnje, pa ih je i on prihvatio kao svoje. Postao je svjestan da onaj tko popravlja sebe, uvijek ima savršeno pun pogodak. Tijekom povijesti mnogi su i muževi i žene, obuzeti Duhom koji je strujao preko Franje i njegove prve braće i sestara, ušli u struju toga pokreta.

Tako su nastala tri reda: Prvi red (muški): Manja braća, Kapucini, Konventualci i Trećoredci Drugi red (ženski): Klarise i Treći red otvoren svim krštenicima u svijetu iz kojeg će se kasnije razviti i Treći samostanski red.  Danas se Treći red Sv. Franje, prema novom pravilu, naziva FRANJEVAČKI SVJETOVNI RED (FSR).
Prvi svjetovni franjevci bili si bračni par Lukezije i Buonadonna iz Toskane (Italija). Franjevačkom svjetovnom redu pripadali su mnogi mali i veliki ljudi, mnogi poznati i nepoznati, muškarci i žene iz svih staleža. Bilo je osoba koje su na drugim područjima ljudske djelatnosti postigle veliki uspjeh i čija je imena povijest zabilježila velikim slovima: Sv. Franjo Saleški, biskup i crkveni naučitelj, sv. Karlo Boromejski, nadbiskup, sv. Filip Neri, odgojitelj mladeži, sv. Vinko Paulski, sv. Ivan Vianney – župnik, sv. Ivan Bosco – odgojitelj mladeži, sv. Elizabeta Ugarska – kraljica, sv. Ljudevit-kralj Francuske, sv. Ivana Arška, sv. Brigita Švedska – princeza, sv. Margereta Alacoque, bi. Anđela iz Foligna, Kristofor Kolumbo, Thomas More, Galileo Galilei, Dante Aligieri, Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Pio X. papa, Leon XIII. – papa, bl. M. M. Terezija Scherer, Alojzije Stepinac, biskup i mučenik, Franjo Kuharić – kardinal, Ćiril Kos-biskup i mnogi drugi.

Organizacijska struktura FSR-a danas

Članovi FSR-a žive u bratstvima različitih stupnjeva: mjesnim, područnim, narodnim i međunarodnim, a svakim bratstvom upravlja vijeće. Danas u svijetu ima preko milijun članova Franj evačkoga svj etovnog reda.

Svrha i zadaci FSR-a

Po uzoru na svoga utemeljitelja sv. Franju, članovi FSR-a se obvezuju dublje ostvarivati krsna obećanja, promicati mir, dostojanstvo ljudske osobe i humanije odnose u društvu. Nadahnuti evanđeoskim duhom radosno susreću posebice one koji su siromašni i na rubu društva. Zauzimaju se i podupiru pokrete koji se bore protiv svih oblika izrabljivanja, diskriminacije i siromaštva. Kao zajednica iza koje stoji Crkva sa svojim autoritetom FSR služi istoj Crkvi u promicanju evanđeoske poruke preko njezinih oblika evangelizacije. Članovi surađuju i stavljaju se na raspolaganje potrebama mjesne i opće Crkve. U životu i radu žele živjeti uzornim obiteljskim životom, u jednostavnosti i pošteni u svakodnevnom ophođenju s ljudima, te odgovorni i zauzeti u društvenim obvezama.

Naziv

Zašto franjevački? Zato što članovi bratstava ulaze u zajedništvo s velikom franjevačkom obitelji i nastoje živjeti Evanđelje po uzoru na sv. Franju i oduševljavati se njegovom izvomošću i jednostavnošću. Zašto svjetovni? Stoga što članovi FSR-a žive i djeluju u svojim obiteljima, na svojim radnim mjestima vršeći dužnosti svojega poziva,u uvjetima svakodnevnog života svjedočeći vj eru svojega krštenj a u susretu sa svim ljudima. Zašto red? Zato što je svako mjesno bratstvo prava crkvena ustanova u kojoj Crkva svojim autoritetom odobrava način života, potvrđuje Pravilo, Konstitucije, Međunarodni statut i Obrednik, te bdije nad njihovim izvornim tumačenjem.

Kako postati članom FSR-a?!

Potrebno je imati želju i svjesno nastojati uvijek ponovno se izdizati iz svakodnevne kršćanske osrednjosti otvarajući se zovu Evanđelj a po uzora na Sv. Franju. Po isteku vremena uvođenja u život bratstva članovi obnavljaju svoja krsna obećanja izričući privolu da će tijekom svojega života nastojati živjeti po Evanđelju sukladno Pravilu i konstitucijama Franjevačkoga svjetovnog reda. Članovi bratstva žive produbljujući razloge svoga kršćanskog poslanje redovitim tjednim i mjesečnim susretima, duhovnim obnovama, sakramentalnim životom, raznim oblicima karitativnih djelatnosti i dosljednim svjedočenjem temeljnih ljudskih i kršćanskih vrijednosti u svojoj svakodnevici.

Za više informacija nazvati:
Tel. 031 801 261