Molitva za mir u duhu Asiza

Ivan Pavao II. ostvario je 27. listopada 1986. godine svoj veliki san: pozvao je predstavnike svjetskih religija u Asiz kako bi iz mnogih srdaca i na mnogo jezika bila upućena jedinstvena pjesma mira jednome Bogu. Ovom se pozivu odazvalo 70 predstavnika mnogoljudnijih religija. Oni su ponudili nadu u drugačiji svijet: obnovljen, iskreno bratski i istinski ljudski. Sam događaj uputio je ovu važnu poruku: da je čežnja za mirom zajednička svim ljudima dobre volje, ali, i da, uvažavajući stanje svijeta i odnose među narodima, pravi mir možemo postići samo Božjim zahvatom. Taj susret bio je molitveni susret. Molitva se uzdizala u duhovnom kontekstu svake nazočne religije. Ona je pozivala sudionike da u slobodi dodirnu svoju vlastitu dubinu, noseći vapaje cijeloga čovječanstva i uzdižući ih Bogu.  Sudionici su spoznali da ljudi ne mogu vlastitim snagama postići mir za kojim čeznu. Izgleda da je ozračje sveopćeg bratstva, pronađeno u gradu sv. Franje, ispunilo ljude najrazličitijega podrijetla. Ovo iskustvo dobilo je naziv Duh Asiza, a u poruci za svjetski dan mira 1987. nazvano je i Logika Asiza.

Tijekom prvoga susreta ispred Porcijunkule, Ivan Pavao II. rekao je da je izabrao „grad Asiz kao mjesto za ovaj dan molitve zbog posebnoga značenja ovdje čašćenoga sveca, sv. Franje, koji je poznat mnogima diljem svijeta kao znak mira, pomirenja i bratstva“. Tako je Papa odlučio pokrenuti ovu inicijativu u ime sv. Franje, čovjeka koji uklanja zapreke, koji zna kako otvoriti vrata i koji je svima brat.  Zajednica sv. Egidijia, uključena u ovu inicijativu od samoga početka, organizirala je otada svake godine slične susrete po europskim i mediteranskim gradovima. U siječnju 1993. godine, u vrijeme rata na Balkanu, u Asizu se ponovno dogodio ovaj susret. Ivan Pavao II., naočigled brutalnoga nasilja i nemoći zemalja ex-Jugoslavije da uspostave mir, ustvrdio je da „samo u uzajamnom prihvaćanju drugoga i u dosljednom uzajamnom poštivanju, produbljenom ljubavlju, leži tajna do kraja pomirenoga čovječanstva“. Kada se započelo planirati proslavu 2002. godine, Papa je još jednom pozvao vjerske vođe da dođu u Asiz. Pozivnice su razaslane još dok su gorjeli njujorški bliznaci i dok su ispaljivane bombe na Kabul. Ova situacija upozorila je čovječanstvo na rušilačku snagu mržnje i terorizma, koji mogu planuti u bilo kojem zakutku svijeta. Papa je zamolio da se svjetske religije pretvore u oruđa mira, jer mržnja i nasilje ne rađaju ničim doli uvećanom mržnjom i nasiljem. Prigodom 20. obljetnice Duha Asiza 2006., Bendekt XVI. je naglasio važnost ove inicijative, jer u svijetu, makar izmijenjenom, postoji silna potreba iznalaženja putova mira, ističući kako „se treće tisućljeće otvorilo sa scenama terorizma i nasilja, koje ne pokazuju znakove stišavanja“. Premda se ponekad činilo kako religije ražaruju sukobe više nego što rade na njihovu razrješenju, Papa tvrdi: “Kada religijski osjećaj dostigne zrelost, on kod vjernika utvrđuje doživljaj da vjera u Boga, Stvoritelja svemira, Oca svih, mora ohrabriti odnose sveopćega bratstva među ljudima. Činjenica je da su svjedočanstva najuže povezanosti između odnosa s Bogom i etike ljubavi zabilježena u svim velikim religijskim tradicijama.“

Godine  2011. godine, obilježena je  25. obljetnicu prvog okupljanja u Duhu Asiza. Održana je  na izvornim mjestima u gradu Asizu.

Poruka mira danas je potrebna kao i prije 25 godina, zajedno s konkretnim opredjeljenjem za izgradnju mira u našem svijetu. Kao što je Benedikt XVI. ustvrdio prije pet godina, svijet se izmijenio od vremena prve proslave Duha Asiza. Od religija se traži ne samo da međusobno dijalogiziraju, već da se zauzmu za sve ljude, bili oni vjernici ili ne bili. Štoviše, one su pozvane da se zauzimaju i preko granica ljudskoga roda, budući da je nasilje snašlo i ostala Božja stvorenja. U svim religijskim tradicijama sve jača je svijest da se moraju njegovati odnosi poštivanja i mira među ljudima kao i između ljudi i svih stvorenja. Jedino je snažan odnos s Ocem razlogom da je sv. Franjo bio kadar gledati sve ljude i sva stvorenja kao svoje sestre i braću. Istinski duh pojma Duh Asiza pomoći će nam da se aktivno uključimo u promicanje mira među ljudima i šire. Ako se ujedinimo u Duhu Asiza i budemo molili kao vjernici onako kako su nas naučile naše pojedine religijske tradicije, bit ćemo osnaženi da se opredijelimo za konkretna djelovanja, što će nam omogućiti zajednički rad na otporu prijetnjama miru i okolišu, s čime smo suočeni u našem današnjem svijetu. / Preuzeto www.franjevacki-institut.hr