Mjesno bratstvo Franjevačkoga svjetovnog reda

  1. M. M. Terezije Scherer (FSR)

Što je Franjevački svjetovni red?

Franjevački svjetovni red (FSR) potječe od nadahnuća sv. Franje Asiškoga kojemu je Svevišnji objavio evanđeosku bit života u bratskome zajedništvu.

Franjevački svjetovni red je javno društvo u Katoličkoj crkvi i raščlanjuje se u bratstva na različitim razinama: mjesnoj, područnoj, nacionalnoj i međunarodnoj. Bratstva se međusobno usklađuju i povezuju propisima Pravila, Generalnih konstitucija i Statuta Franjevačkoga svjetovnog reda. Svako od tih bratstava ima pravnu osobnost u Crkvi.  

                                                                           Iz Generalnih konstitucija 28, 1; 1, 5

Naziv i ustroj Mjesnog bratstva bl. M. M. Terezije Scherer u Đakovu
Đakovačko mjesno bratstvo Franjevačkoga svjetovnog reda  je  izraslo iz  Euharistije  slavljene svakoga 16. u mjesecu,  kada se u samostanskoj crkvi Milosrdnih sestara sv. Križa na Hodočasničkom danu  okupljaju mnogobrojni štovatelji bl. M. M. Terezije Scherer ( 1825. -16. VI. 1888. ), prve vrhovne poglavarice i najizvrsnije suradnice o. Teodozija Florentini, švicarskog kapucina i utemeljitelja Milosrdnih sestara sv. Križa. 

Utemeljenje Mjesnog bratstva Franjevačkoga svjetovnog bl. M. M. Terezije odgovor je  na traženje onih štovatelja koji su u svojim srcima prepoznali poziv na dublje življenje Evanđelja, a  sukladno Pravilu i konstitucijama Franjevačkoga svjetovnog reda. 

Mjesno bratstvo bl. M. M. Terezije Scherer pri samostanu Milosrdnih ss. sv. Križa u Đakovu, Osječkog područja Franjevačkoga svjetovnog reda sv. Antuna Padovanskog kanonski je osnovana i uređena zajednica ( 2004. god. ), u skladu s Generalnim konstitucijama Franjevačkoga svjetovnog reda.

Mjesno bratstvo bl. M. M. Terezije Scherer organizirano je i djeluje u skladu s Pravilom, Generalnim konstitucijama, Obrednikom FSR – a, Statutom Međunarodnog i Nacionalnog bratstva FSR – a kao i općim odredbama Zakonika kanonskoga prava.

Mjesno bratstvo ima pečat okrugla oblika kojem je uz obod ispisan tekst: Franjevački svjetovni red Osječkoga bratstva sv. Antuna Padovanskog – Bratstvo bl. M. M. Terezije Scherer, Đakovo. U središtu pečata je ucrtan znak tau, ispod njega dvije pružene ruke.

Mjesno bratstvo FSR – a nije grupa, udruga ili molitvena zajednica, nego crkvena pravna osoba.
Svako mjesno bratstvo osnovna je stanica Franjevačkoga svjetovnog reda i vidljivi znak Crkve, zajednice vjere i djelotvorne kršćanske ljubavi. U njemu treba stalno razvijati osjećaj crkvenosti i franjevačkog poziva te apostolski život njegovih članova. ( Pravilo 22 )

S obzirom na to da Crkva svojim autoritetom stoji iza svakoga bratstva FSR – a, članovi se osobito zalažu za promicanje evanđeoske poruke i različitih oblika evangelizacije.

Članovi bratstva su suodgovorni za život bratstva, što potvrđuju osobnom zauzetošću, svjedočenjem, molitvom i djelatnom suradnjom.
Kroz redovite tjedne sastanke i druge mjesečne, kvartalne i godišnje susrete, studijske i druge sadržaje, cjelokupan program bratstva pridonosi učvršćivanju i produbljivanju međusobne bratske povezanosti i franjevačkom stilu življenja evanđeoske poruke.

Svjetovni franjevac nije ništa više nego kršćanin, ali niti ništa manje od toga. Članom može postati svaki krštenik koji ima želju živjeti svoja krsna obećanja dublje i odgovornije izdižući se iznad  svakodnevne osrednjosti.