Što je Terezijin krug

 Najkraće moguće rečeno TEREZIJIN KRUG, to su štovatelji bl. majke Terezije koji se zajedno sa zajednicom Milosrdnih sestara svetoga Križa okupljaju oko lika i djela bl. Majke Terezije, utječući se njezinu moćnom zagovoru, postižući utjehu i pomoć u svojim potrebama, napose uz Hodočasnički dan, svakoga 16. u mjesecu, na euharistijskom slavlju. Program Terezijina kruga izrastao je iz okupljanja na Hodočasničkom danu. Program je u cijelosti odgovor na duhovna potraživanja štovatelja, koji su tražili istinu o Bogu i istinu o sebi i svojem hodu na putu prema Bogu Boga. I što su više pronalazili, to su još više tražili. Tako se oblikovao uistinu jedan krug izvana i iznutra – zahvaljujući zagovornoj moći bl. majke Terezije. Početna i prva nit od 2001. godine koja je svjesnije počela povezivati štovatelje bio je poticaj na njegovanje molitvene povezanosti pod nazivom Molitveni vez. U smjernicama Godine vjere jedan od stožernih ciljeva bio je poziv i poticaj na obnovu osobnog molitvenog iskustva, kao i povratak zajedničke obiteljske molitve, koja je već dosta davno iščeznula iz našeg obiteljskog života.
S toga smo u Jubilarnoj godini  uz 125. obljetnicu svete smrti bl. majke Terezije željeli da molitvena povezanost među štovateljima dobije novi zamah.

U tu svrhu kao poticaj, ali i kao mali znak pažnje i čestitke za dugogodišnju   revnost u propinjanju na putu vjere, tiskan je MALI PRAVILNIK, koji želi biti ne samo uspomena na  velike datume, nego i novi poticaj na uključivanje. Cjelokupni program Terezijina kruga je otvoren svima onima koji se žele izdići iz svakodnevne kršćanske osrednjosti.  Terezijin krug su štovatelji M. M. Terezije koji se u svojoj svakodnevici zauzimaju za promicanje temeljnih ljudskih i kršćanskih vrijednosti kako je to činila bl. majka Terezija, nadahnuta franjevačkom karizmom.

To su oni štovatelji, koji se okupljaju na:
Tjednom susretu ponedjeljkom uz Molitveno čitanje Božje Riječi, na Oratoriju sv. Križa, na godišnjim duhovnim vježbama ili pak na Danu tišine, odnosno kontemplativnoj suboti i na taj način produblju svoje molitveno iskustvo.
Sukladno rečenom, štovateljem i sudionikom molitvenog zajedništva i pripadnikom Terezijina kruga, može se smatrati onaj krštenik koji:

  1. Po uzoru na prve kršćane unosi u svoj život riječi Svetoga pisma i petkom se sjeća Isusove muke i smrti na križu;

  2. Razvija osjetljivost za potrebe bližnjih i pomaže ljudima u potrebi prema svojim mogućnostima;

  3. Promiče temeljne ljudske i kršćanske vrijednosti u svojoj obitelji i zauzima se za dostojanstvo svake osobe od prirodnog začeće do prirodne smrti ;

  4. Moli rado krunicu za nova i postojeća svećenička i redovnička zvanja i na taj način sudjeluje u sveopćem poslanju Crkve.

Štovatelji po uzoru na ovu veliku ženu kršćanske djelotvorne ljubavi traže i pronalaze odgovore na potrebe ljudi današnjeg vremena u svojoj sredini, napose kroz različite oblike karitativnih djelatnosti.
        Srce i kruna Terezijina kruga su članovi  Mjesnoga bratstva Franjevačkoga svjetovnog reda.

Štovanje je tako počelo  po malo i sve više dobivati  novi zamah, a štovatelji su sve više bivali  prepoznatljiviji u mjesnoj sredini pod nazivom Terezijin krug, napose utemeljenjem  

Mjesnoga bratstva Franjevačkoga svjetovnog reda bl. M. M. Terezije Scherer, nakon trogodišnje pripreme i ispunjavanja svih potrebitih uvjeta za kanonsko utemeljenje.

             Bratstvo je kanonski utemeljeno na blagdan bl. M. M. Terezije 16. lipnja 2004. godine u nazočnosti fra Lucija Jageca, tada aktualnog provincijala i cijelog Nacionalnog vijeća, svih nacionalnih i područnih duhovnih asistenata Franjevačkoga svjetovnog reda, kao i u nazočnosti cijele redovničke zajednice i mnoštva hodočasnika.

             Uz tu svečanost s. M. Karmeli Dominković je dodijeljen dekret sa svim pravima i dužnostima glede obnašanje službe duhovne asistencije i predan žig Mjesnoga Bratstva.

Uz  rub žiga upisano je ime bl. M. M. Terezije. Tim činom Bratstvo je povjereno i stavljeno  pod njezinu osobitu zaštitu

Bratstvo je društveno registrirano 2010. godine  i  od tada ima svoj OIB. Bratstvo je  trajno je otvoreno prijemu novih članova.