Čiji je to znak i koje je njegovo značenje?

Mnogi mladi nose znak tau kao privjesak oko vrata.

Čiji je to znak i koje je njegovo značenje?

Znak tau, kao simbol života, susrećemo već u starom Egiptu i u kulturama s kojima je dolazio u doticaj starozavjetni Božji narod.

U Starom zavjetu na nj nailazimo kod proroka Ezekiela gdje stoji zapisano: Prođi posred grada Jeruzalema i upiši znak ´tau´ na čelo svih koji zapomažu i uzdišu nad grozotama počinjenima u Gradu (Ez 9,4). Taj će znak biti znak raspoznavanja koji će označene spasiti od smrti zatorne.

 

Sama pak riječ tau ime je zadnjega slova hebrejskoga alfabeta, a znači znak biljeg, pečat. U tom ga je smislu  spomenuo i prorok Ezekiel. Kako taj znak ne samo da ima oblik križa, nego neki teoretičari i danas, a posebice to vrijedi za srednji vijek, drže da je to izvorni oblik križa na kojem je raspet i Isus Krist, on je prihvaćen kao najsvetiji znak, kao znak spasenja, odnosno kao Kristov križ. U tom je značenju onda tau prilično prisutan u kršćanskoj ikonografiji.

Međutim, za njegovu suvremenu proširenost i sve učestalije korištenje imamo zahvaliti sv. Franji Asiškom. Naime, sveti je Franjo tim znakom zapečatio neke svoje spise, primjerice poznato Pismo bratu Leonu, te tako uveo tau u tipično franjevačku ikonografiju. Stoga možemo primijetiti kako se u nekim franjevačkim grbovima znak križa pojavljuje ponekad u obliku tau, a ponekad na nama uobičajeni način.

U tom je smislu tau postao specifičnim obilježjem, na neki način simbolom Trećega franjevačkog reda, zbog čega ga nalazimo i u grbu blagopokojnog  šibenskog biskupa Srećka Badurine, koji je pripadao redu Franjevaca trećoredaca.

Iz istoga razloga tau i danas kao svoj znak nose pripadnici Svjetovnoga franjevačkog reda, pripadnici i simpatizeri FRAM-e, tj. franjevačke mladeži. A kako su redovnici svih triju franjevačkih redova u nas prisutni još od života samoga sv. Franje, odnosno kako su pripadnici tih redova u našem narodu prilično brojni i danas, a franjevačka duhovnost postaje za mnoge mlade ponovno sve više privlačnom, to se i sve učestalije uočavanje znaka tau oko nečijega vrata tumači uglavnom tom činjenicom.

To, dakako, ne znači da taj znak ne nose i neki drugi koji nisu neposredno povezani uz franjevačke redove i uz franjevačku duhovnost.

Tau je jednostavno križ Isusa Krista na kojem smo opečaćeni njegovom krvlju i kao takvi, uskrsli smo u novi život. / dr. fra Špiro Marasović